Salgsbetingelser

 

Salgsbetingelser for Medlemsabonnement

Disse salgsbetingelsene («Betingelsene») gjelder for kjøp av Medlemsabonnement («Pappaklubben PLUSS +») fra Pappaklubben ved Event Forvik ENK. Ved å kjøpe/bestille et abonnement godtar du å være bundet av disse betingelsene.

1. Abonnement og tjenester

1.1 Abonnementet gir deg tilgang til Gruppens tjenester og fordeler, som kan inkludere, men ikke er begrenset til:

  • Tilgang til eksklusivt innhold og arrangementer
  • Mulighet til å delta i diskusjonsforum / egen lukket Facebookgruppe.
  • Rabatter på varer og tjenester fra samarbeidspartnere
  • Andre fordeler som kan bli beskrevet fra tid til annen

1.2 De spesifikke tjenestene og fordelene som er inkludert i abonnementet kan endres fra tid til annen. Vi vil gi deg rimelig varsel om eventuelle endringer.

2. Betaling og fakturering

2.1 Abonnementsavgiften («Avgiften») er NOK 50 per måned («Abonnementsperiode»). Avgiften betales forut for hver periode.

2.2 Du kan betale avgiften med kredittkort, debetkort gjennom Vipps eller annen betalingsmetode som tilbys fra tid til annen.

2.3 Abonnementet fornyes automatisk ved slutten av hver abonnementsperiode, med mindre du sier det opp innen trekkdagen. Du kan enkelt si opp abonnementet ditt ved å kontakte Pappaklubben eller rett og slett avslutte betalingen i Vipps. Ingen bindingstid. 

2.4 Ved oppsigelse av Abonnementet ditt mister du tilgang til Gruppens tjenester og fordeler fra og med slutten av den gjeldende Abonnementsperioden. Du får ingen refusjon for Avgifter som allerede er betalt for den gjeldende Abonnementsperioden. Du vil måtte forlate den lukkede gruppen. 

3. Refusjon og angrerett

3.1 Du har rett til å angre kjøpet av Abonnementet i løpet av 14 dager fra datoen for kjøpet. For å angre kjøpet må du kontakte oss.

3.2 Ved angrerett får du full refusjon av Avgiften du har betalt. Refusjonen vil bli utstedt til samme betalingsmetode som du brukte for å kjøpe Abonnementet.

3.3 Du mister angreretten din hvis du har begynt å bruke Gruppens tjenester og fordeler.

4. Ansvarsfraskrivelse og begrensning av ansvar

4.1 Gruppen fraskriver seg ethvert ansvar for eventuelle tap eller skader som oppstår som følge av din bruk av gruppens tjenester og fordeler.

4.2 Gruppens totale ansvar for eventuelle krav som oppstår som følge av disse Betingelsene, skal i alle tilfeller begrenses til det beløpet du har betalt for Abonnementet.

5. Force Majeure

Gruppen er ikke ansvarlig for forsinkelser eller manglende oppfyllelse av sine forpliktelser under disse Betingelsene som følge av omstendigheter utenfor Gruppens rimelige kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, krig, streik, brann, oversvømmelse, regjeringshandlinger eller internettforstyrrelser.

6. Endringer i Betingelsene

Gruppen kan endre disse Betingelsene fra tid til annen. Du vil bli varslet om eventuelle endringer ved å legge ut de reviderte Betingelsene på Gruppens nettside. De reviderte Betingelsene vil tre i kraft umiddelbart etter at de er publisert på nettsiden.

7. Gjeldende lov og jurisdiksjon

Disse Betingelsene skal styres og tolkes i samsvar med norsk lov. Eventuelle tvister som oppstår som følge av disse Betingelsene skal avgjøres av de ordinære domstolene i Oslo, Norge.

8. Hele avtalen

Disse Betingelsene utgjør hele avtalen mellom deg og Gruppen med hensyn til Abonnementet og erstatter alle tidligere eller samtidige avtaler, fremstillinger eller forståelser, enten muntlige eller skriftlige.

9. Oppdeling

Hvis noen bestemmelse i disse Betingelsene anses å være ugyldig eller ulovlig, skal den ugyldige eller ulovlige bestemmelsen anses å være utelatt fra disse Betingelsene, og de gjenværende bestemmelsene skal forbli i kraft med uendret styrke. 

10. Kontakt

Hvis du har spørsmål om disse Betingelsene eller Abonnementet, kan du kontakte Pappaklubben på post@pappaklubben.no 

11. Innholdet i abonnementet

11.1 Gruppen forbeholder seg retten til å fjerne eller endre innhold i abonnementet, inkludert eksklusivt innhold og arrangementer, etter eget skjønn. Gruppen vil gjøre sitt beste for å varsle deg om slike endringer på forhånd.

12. Immaterielle rettigheter

12.1 Alt materiale på Gruppens nettside og i Gruppens tjenester, inkludert, men ikke begrenset til, tekst, bilder, lyd, video, varemerker og opphavsrettslig beskyttet materiale, tilhører Gruppen eller dets lisensgivere. Du er ikke tillatt å bruke slikt materiale uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra Gruppen.