Hjelpetelefoner og nettsider

Vi har på denne siden listet opp nettsider og hjelpetelefoner man kan ringe om man står i en vanskelig situasjon eller kun trenger noen å snakke med. I facebookgruppen vår blir det ukentlig lagt ut spørsmål og rop om hjelp. Det er mange fantastiske medlemmer som gjør sitt ytterste for å bistå. Men det finnes også mange organisasjoner og bedrifter som tilbyr profesjonell hjelp helt gratis. I listen under vil du finne de fleste. Har vi glemt noe, ta gjerne kontakt – så lister vi de opp. 

Mental Helse Hjelpetelefon

Telefon 116 123 (hele døgnet)

Ringer du hjelpetelefonen og taster 2 kommer du til Foreldresupport

Chat-tjeneste og skrive-tjeneste: sidetmedord.no (hele døgnet)

Sidetmedord.no

Kamerathjelpen

Står du midt i samlivsbruddet? Føler du deg rådvill, og kanskje redd og usikker på hva du skal gjøre?
Ta kontakt med oss med en gang.

Telefon:
33 33 70 00

Les mer herSend e-post

Mental Helse Ungdoms Hjelpechat

Mental Helse Ungdoms Hjelpechatchat er for ungdom og unge voksne, i alderen 18-35 år. Her kan du snakke med en frivillig, helt anonymt. Ingen problemer er for små og du kan få snakke om det du vil.

Åpningstider: mandag til torsdag kl. 18:00-21:00

Gå til chat

Reform – ressurssenter for menn

Mannstelefonen 22 34 09 60
(hverdager 17–20)

Reform tilbyr ulike lavterskeltilbud for menn og gutter i vanskelige livssituasjoner, e-læringskurs for fagpersoner og ressurser man kan benytte seg av ved behov. 

Gå til nettsiden

Rustelefonen

Telefon 915 08588
(hverdager 11–18)

Gå til nettsiden

Rådgivere i Voksne for barn

Har du spørsmål om barn og unge, eller trenger du noen å rådføre deg med? Voksne for barn svarer skriftlig på alle typer henvendelser, fra hverdagslige utfordringer som søvn og grensesetting til mer alvorlige som mobbing og sorg.

Besøk nettsiden

Alarmtelefonen for barn og unge

Alarmtelefonen er et nødnummer for barn og unge, som er gratis å ringe. Ta kontakt hvis du opplever vold i hjemmet, er utsatt for overgrep, er redd for tvangsgifte eller opplever andre akutte og vanskelige situasjoner. Tilbudet gjelder også voksne som er bekymret for barn og unge – eller har mistanke om at de utsettes for vold og overgrep.

Telefon 116 111

Les mer om tjenesten her

Kirkens SOS

Du kan chatte anonymt med Kirkens SOS hver dag fra 18.30–22.30 (fredag frem til 01.30). Du kan også skrive en SOS-melding via www.kirkens-sos.no. Du kan være anonym og du får svar innen 24 timer.

Telefon 22 40 00 40 (hele døgnet)

Gå til chat

Nærmeste legevakt

Telefon 116 117
(hverdager 16–22, helg og helligdager 12–20, julaften 12–16, 1. juledag 12–20 og nyttårsaften 12–18)

Nærmeste legevakt

Advokathjelpen

Advokatvakten er et gratis tilbud du finner flere steder i landet. Her kan du møte opp og få inntil 30 minutters gratis advokathjelp av medlemmer av Advokatforeningen.

Les mer om tjenesten her

Alternativ til vold

Et profesjonelt behandlingstilbud til voksne og ungdom som utøver vold. ATV har også tilbud til voksne, barn og ungdom som har vært utsatt for vold i familien. ATV tilbyr råd, undervisning og veiledning til fagpersoner.

Gå til nettside

Amathea

Telefon 90 65 90 60
(mandag til fredag 8–20)
Veiledning ved usikkerhet rundt graviditet.

Mer info på nettsiden

Anonyme alkoholikere

Telefon 911 77 770
(hverdager 11–15 og alle dager 18–22)

Les mer på nettsiden

Angstringen

Angstringen Norge sprer kunnskap om angst og starter grupper. Vi har en litt annen vinkling enn andre, fordi vår kunnskap er basert på egne erfaringer. Vi er ikke profesjonelle, men er eksperter på egen angst, fordi vi selv har gått løypa før deg.

Gå til nettside

Arbeidslivstelefonen

Telefon 22 56 67 00
Drives av Mental Helse

Mer info på nettsiden

Aurora

Støtteforening for mennesker med psykiske helseproblemer.

Kontortelefon:
22 20 99 83 
Andre henvendelser:
476 51 108

Les mer på nettsiden

Bipolarlinjen

De tilbyr en samtaletjeneste der du får en skreddersydd én til én-samtale med noen som har lignende erfaringer som deg selv. Deres frivillige likepersoner setter gjerne av tid til en prat om det å leve med en bipolar lidelse eller å være pårørende.

Telefon 21 99 65 00
(Mandag-Onsdag fra kl. 17-20)

Gå til nettside

Din utvei

Nasjonal veiviser ved vold og overgrep. Kvalitetssikret informasjon om vold i nære relasjoner, voldtekt og andre seksuelle overgrep. Har også en oversikt over hjelpetilbud nær deg.

Les mer

DIXI Ressurssenter for voldtatte

Et lavterskel tilbud, som baseres på hjelp til selvhjelp. En viktig del av deres arbeid er å spre informasjon om senskader og følgeskader av voldtekt.

Telefon 22 44 40 50
(mandag til fredag 09–15)
(torsdag 10–15)

Les mer på nettsiden

Dopingkontakten

Telefon 800 50 200
En telefon for deg som har spørsmål om doping.

ChatSend e-post

Etter adopsjon

Veiledning og lavterskeltilbud for alle adopterte og for alle familier som har adoptert, en «førsteinstans» med kunnskap og oversikt over aktuelle instanser som finnes.

Telefon: 38 10 59 52

Send e-postNettside

Forbundet for transpersoner i Norge

Forbundet for transpersoner er en interesseorganisasjon for alle mennesker som har et transtalent, og som i dag samlet sett gjerne kalles transpersoner.

Støttetelefon 911 27 454

Gå til nettside

Hjelpelinjen for spilleavhengige

Telefon 800 80 040
(alle dager 9–18)
Chat 
er åpen hverdager i tidsrommet 11–15

Les mer på nettsiden

Ivareta – pårørende berørt av rus

Er bygget på likemannsarbeid, det vil si at de som betjener akkurat samtalen skal ha god kunnskap og erfaring om det å være pårørende. Her kan man få svar på konkrete spørsmål og utløp for bekymringer og frustrasjon.

Telefon 800 40 567

Besøk nettsiden

Kameratstøtte

Tilbud til soldater, veteraner og deres familie.

Telefon
800 48 500 (hele døgnet)

Gå til nettside

KAST (Kjøp av Seksuelle Tjenester)

KAST er en gratis og helt anonym samtaletjeneste for deg som kjøper sex.

Les mer på nettsiden

Kompasset

Tilbyr terapi og rådgivning til unge mellom 14 og 35 år som har vokst opp med foreldre med alkohol- eller andre rusproblemer.

Mer info på nettsiden

Kreftforeningens Rådgivningstjeneste

Kreftforeningen svarer på alle spørsmål om kreft, uansett hvilken situasjon du er i. Tjenesten er gratis, og du kan være anonym. Vi snakker norsk og engelsk. Vi hjelper både voksne og barn.

ChatNettside

Krisesenteret

Et tilbud til deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til. Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp på krisesenteret. Sentrene tilbyr beskyttelse, sikkerhet, råd og veiledning til kvinner, menn og barn.

Finn ditt krisesenter

Landsforeningen for etterlatte ved selvmord

Tar imot henvendelser på e-post. eller telefon 22 36 17 00 (hverdager 9–15)

Livslosen er et lavterskeltilbud for mennesker i livskrise med selvmordstanker.

Send e-postNettside

Landsforeningen for forebygging av selvskading og selvmord

Telefon 955 20 848
Mandag – torsdag kl. 12–18,
søndager kl. 17–21

Chat:
tirsdager kl. 16–19 og
søndager kl. 17–21

Tjenestene til LFSS bemannes av folk med egenerfaring.

ChatNettside

Nasjonalforeningens demenslinje

Telefon 23 12 00 40
(hverdager 9–15)

Gå til nettsiden

Overgrep

Ressursside med spørsmål og svar om seksuelle overgrep. For ofre og pårørende.

Besøk nettsiden

Snakklitt

Telefon 22 04 04 99

Åpningstider: Hver dag 9–23

SnakkLitt er et anonymt samtaletilbud på telefon og chat for alle som ønsker å prate med noen.

ChatNettside

Senter for seksuelt misbrukte menn

Telefon 22 42 42 02

SSMM er en selvhjelpsorganisasjon som drives med tilskudd fra Oslo kommune og Barne- og likestillingsdepartementet. Organisasjonen drives og ledes daglig av menn som selv har vært utsatt for seksuelle overgrep.

Gå til nettsiden

Støttesenter for kriminalitetsutsatte

Telefon 800 40 008

Alle som er rammet av kriminelle handlinger, enten direkte eller som pårørende, kan henvende seg til støttetelefon for støtte, råd og veiledning.

Besøk nettsiden

Vold- og overgrepslinjen (VO)

Telefon 116 006
(hele døgnet)

Vo er en hjelpelinje for deg som opplever vold eller overgrep i nære relasjoner.

Besøk nettsiden

Økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning (NAV)

Telefon 55 55 33 39
(hverdager 9–15)

Chat hverdager
10–15 (14.30 torsdager)

Gå til nettsiden